Reise

Helårs reiseforsikring gjelder i hele verden. Forsikringen omfatter blant annet reisegods, sykdom og ulykke på reise

Du kan velge mellom følgende to produkter

  • Standard Singel eller Familie:

    Helårsdekning. Gjelder i hele verden i inntil 45 dager.

  • Elite Singel eller Familie:

    Helårsdekning. Gjelder i hele verden i inntil 60 dager

Singeldekning omfatter kun den forsikrede, mens familiedekningen i tillegg omfatter samboer/ektefelle samt hjemmeboende barn inntil 21 år.

Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.