Ansvar ved snørydding?

11.01.2023

Sak klippet fra OA.no

Snøen har lavet ned, og du trenger hjelp med å måke taket. Så faller han ned, og skader seg. Hvem har ansvaret?


Med all snøen som har kommet, ser vi flere og flere småjobb-annonser ute på blant annet Finn.no. Facebook-grupper fylles opp av forespørsler fra pengetrengte eller hjelpetrengende.

Da er det ett viktig spørsmål du må ta hensyn til hvis du skal måke for noen, eller få noen til å måke for deg. Hvem har ansvaret om noen skader seg på taket?

Mitt ansvar

OA plukker opp røret til Arbeidstilsynets Bård Hjorth som selv står på taket og måker snø når vi ringer.

- Hvem er ansvarlig når nabogutten du har leid inn for å måke snøen fra taket, faller og skader seg?

- Dette er et gjentagende spørsmål som dukker opp, og et spørsmål som er aktualisert i disse dager. Jeg tenker som huseier selv at dette er ansvar som jeg tar på meg, sier Hjorth.

Hjorth opplyser at det kan være vanskelig å ha oversikt over hvilke regler som gjelder under et slikt scenario. Han er klar på at arbeid i høyden alltid skal sikres, når man hyrer inn noen for å rydde taket for snø.

- Det er du som huseier som er oppdragsgiver i denne sammenheng, og dersom du hyrer en ungdom til å måke taket ditt, og vedkommende ikke er ansatt noe sted, så vil du som privatperson stå ansvarlig, opplyser han.

 

Han mener ansvaret fratas så fort du engasjerer et firma til å gjøre jobben.

- Leier du inn privatpersoner ligger HMS-ansvaret på deg som huseier, men gir du jobben til et firma, så har du fritatt deg ansvaret, sier Hjorth.

Selv ville han ikke gitt en jobb som krever sikring i høyden til andre privatpersoner, uavhengig av om det er ungdom eller voksen.

- Man skal tenke nøye på at man påtar seg et stort ansvar. I verste fall skader personen seg stygt, og man blir gjort personlig erstatningsansvarlig, sier han, og legger til:

- Arbeidsmiljøloven er klar på det - arbeidstakere skal være sikra når de jobber i høyden. Hva man velger å gjøre som privatperson er ikke regulert av loven, og mange måker nok tak uten å være sikra. Ingen ungdom skal opp på tak uten sikring. Det gjelder for så vidt alle. Det er min anbefaling, sier Hjorth til OA.

 

Få profesjonell hjelp

Frank Andås i Mjøsa Forsikring mener begge parter bør orientere seg om hva slags forsikringer de har før de kaster seg ut i en måkejobb på taket.

- Som hovedregel er det tinglyst eier som er ansvarlig. Som utgangspunkt, og på generelt grunnlag, dekkes skader som oppstår som følge av fall, sier Andås, og legger til:

- Det er viktig å fokusere på sikkerhet, og at man har riktig måketeknikk. Videre bør man ved innleie sjekke ut om man kan komme i ansvar som arbeidsgiver, særlig der omfanget er av en viss størrelse og varighet, sier Andås.

I likhet med Hjorth, oppfordrer Andås til å gi jobben til profesjonelle hvis man skal sette det bort.

- Vi oppfordrer til profesjonell hjelp dersom man ikke kan ivareta god sikkerhet og ellers er usikker på om det ansvaret man har som huseier, sier Andås.


Ulykkesforsikring

Hjorth opplyser også at om man er usikker, bør man ta kontakt med Arbeidstilsynet for å få nødvendig hjelp. Det kan man gjøre både som utlyser av arbeidet og som utøvende part.

Det forekommer også krav om at de som påtar seg oppdrag må ordne seg en ulykkesforsikring.

For ungdom er det snakk om små beløp i de fleste forsikringsselskap.

Arbeidstilsynets råd dersom man ansetter en tilfeldig person til å måke taket ditt, er å vurdere risikoen før taket måkes. Barn under 13 år skal ikke ta slike oppdrag.