Innbo

En innboforsikring sikrer dine verdier i hjemmet ditt.

Finn en Innboforsikring som passer deg. Velg mellom Standard eller Elite. Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for. 

Standard - Brannskade, vannskade, tyveri, innbrudd, skadeverk, naturskade, ansvar og rettshjep, sykkelforsikring. 

Elite - Bekjempelse av skadeinsekter, flytteforsikring, ID-tyveri og Web Clean up, og alt som er inkludert i Standard.