Fordelsprogram


Select er vårt totalkundeprogram.

Kundebonus - Alle nye Select/totalkunder får 15 % i kundebonus, en rabatt som øker for hvert år du er skadefri. For hvert skadefrie år vil kundebonusen øke med 1 % opp til maksimalt 25 %.

I tillegg får du følgende fordeler:

  • Personlig rådgivning - Vi har fokus på deg og dine forsikringsbehov.

  • WaterCircles Helsetelefon - WaterCircles Helsetelefons rådgivningstjeneste betjenes av spesialtrente og erfarne sykepleiere 24 timer i døgnet året rundt. Lege er tilgjengelig i tidsrommet 08.00-22.00 alle dager. WaterCircles Helsetelefon er inkludert i fordelsprogrammet Select. Utvidet informasjon om fordelen kan du lese her.
  • Fast Track - Vi svarer raskt på henvendelser og svarer 96 % av alle telefoner innen 30 sek. Det betyr at vi melder tilbake til deg aller senest innen 24 timer uansett hva henvendelsen gjelder. Som regel får du tilbakemeldingen innen et par timer. Dersom vi mot formodning bruker mer enn 24 timer på å respondere etter en meldt skade, slipper du egenandelen (inntil 5 000 kr)
  • Trygghetsgarantien - Vi sjekker gjerne dine forsikringer før hovedforfall sammen med deg, slik at du verken er overforsikret eller underforsikret. Hos oss er du automatisk forsikret for 2 000 km ekstra kjørelengde,
    500 000 kr i nyanskaffelser til innbo eller påbygg og har ulykkesforsikring på 100 000 kr for nyfødte barn og barnebarn. Dette gjelder for hele forsikringsåret frem til nærmeste hovedforfall.