Alvorlig sykdom

En alvorlig sykdom kan medføre stor belastning og endringer i din hverdag. Da er økonomiske bekymringer det siste du trenger. Forsikringen kan gi deg og familien din økonomisk frihet i en vanskelig tid.

Hvorfor bør du ha forsikringen?

Alle kan rammes av alvorlig sykdom, og da er økonomiske bekymringer det siste du trenger. Denne forsikringen gir deg og din familie økonomisk trygghet i en vanskelig situasjon. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved utvalgte alvorlige sykdommer og skader.

Vi anbefaler at du kjøper en forsikring tilsvarende en brutto årslønn.

Slik fungerer Alvorlig Sykdom

Du får hele forsikringssummen utbetalt når endelig diagnose er stilt, og vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Hva dekker forsikringen?